2410616888 Παύλου Μελά 8, Λάρισα 41222 atelhellas@evagelinaki.gr